Utleie av telt - til både store og små anledninger

Teltet egner seg godt til firmafester, private tilstelninger og arrangmeneter. Kort sagt et meget egnet selskapslokale.

Teltet har en fast bredde på 5 meter og en lengde på 10 meter. Store vinduer gjør at det blir et lyst lokale.

5x10 meter dvs. 50 m² gjør at du kan dekke til max 50 personer.

Man beregner 1 m² telt pr. person. Skal man ha musikk og dans må man beregne et tilleggsareal for dette.

Leiepris kr. 3000,- inkludert montering og demontering. Leien betales kontant dersom ikke annet er avtalt.

Transport innen en radius på 3 mil fra vår bostedsadresse er inkludert i leie. Utover 3 mil tilkommer kr. 100,- i tillegg til leieprisen.

Utleier monterer teltet, men leietaker må stille med 1-2 personer som er behjelpelig med monteringen. En må regne med 1-2 timer til montering!

Ring Hans Gunnar på 92834878 for ytterligere opplysninger og/eller for booking!

Våre generelle leiebetingelser:

1. Avtale om utleie betinges godkjent signert leiekontrakt mellom partene.

2. Leietaker må være myndig/over 18 år. Foreninger, lag eller organisasjoner kan leie mot at en privat person står for leien. Utleier leier ikke ut til foreningen, laget eller organisasjonen alene, men med sikkerhet i en privat person. Utleier kan nekte å montere utstyret om leietaker ikke møter opp ved montering. Leietaker må uansett betale for bestilt leie og ekstra kostnadene rundt dette.

3. Leietiden beregnes fra den dag avtalt utstyr monteres, og frem til utstyret er demontert. Dersom leietaker ønsker å utvide leieperioden, tas det forbehold om at utstyret ikke er utleid til andre.

4. Fremleie eller utlån av utstyr til 3. person er ikke tillatt.

5. Leietaker sørger for at eventuelle nødvendige tillatelser er innhentet. Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelig for transport til monteringsstedet.

6. Leietaker plikter å stille opp med 2 personer til bærehjelp og monteringshjelp ved montering/demontering.

7. Det er strengt forbudt å grille inne i teltene. Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klistermerker på teltet. Dette kan skade duken og kan medføre erstatningsansvar.

8. Utleier tilbakebetaler ikke leie uansett hendelse leietaker må ha slik at teltet ikke ble brukt til sitt egentlige bruk.

9. Utleier har ansvar for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved ferdig montering. Alt utstyr blir grundig sjekket etter montering for og sikre leietaker at utstyret er montert skikkelig og alt er i orden.

10. Leietaker skal være innforstått med utleievilkårene. Ved brudd på vilkårene, skal leietaker stå til fullt ansvar. Ved bortkommet utleid utstyr, tyveri, hærverk, skade, eller annet der utstyret ikke tilbakeleveres i en stand den ikke ble utlevert i tilfeller det full erstatning etter listepris eller reperasjonskostnader i tillegg på leietakers egen regning.

11. Leietaker er under hele leieperioden ansvarlig for at utstyret er beskyttet både mot tyveri, hærverk eller skade forvoldt av andre.

12. Leietaker er ansvarlig for skade og tap på leid utstyr, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje.

13. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tap eller skade på leietakers eiendom eller annen manns eiendom som måtte bli skadet ved at teltet ikke er festet skikkelig.

14. Utleier og leietaker foretar sammen en befaring etter montering. Reklamasjon, mangler eller lignende på utstyret, må eventuelt framlegges på dette tidspunkt.