Gråtasskjøring 

Vegskilt

Traktorer og annet utstyr

Før- og etterbilder

Snekkerbod og melkrampe

Uteområde

Prosjekt: Hell jernbanebru
Byggeår 1898 - 1902.
Revet i 2016, seksjon fra brua, skinnegang og bildeportal står nå på Lilleøyan gårdsmuseum.

Lilleøyan gårdsmuseum, Hans Gunnar Vold
Tlf: 92834878
epost: lilleoyan@gmail.com
www.lilleoyan.no